Předchozí fotka
Další fotka

Inicializační série

Zahajovací (Start-up) série pro nové produkty strategicky rozšiřující základní kolekci hodinek, určených k dalšímu prodeji s dlouhodobější kontinuitou.

Individuální skupinové projekty nelimitující následný prodej.

Tématické série pro exportní trhy nebo zájmové skupiny.

Ať bude důvodem vzniku inicializační série kterákoliv popsaná varianta, bude se vždy jednat o cca 10-50-ti kusové série hodinek, dostupných pouze členům Klubu kmotrů.

Každé hodinky z i.e. jsou viditelně označeny frézovaným nápisem, například: „i.e. 01/20“ + „Jméno a Příjmení“ člena klubu, který hodinky objednal. Jiné individualizace budou přípustné jen tehdy, kdy to umožní všestranná dohoda všech zúčastněných členů a nebude to v rozporu se zájmem firmy. Vždy je však nutné zvážit jednoznačná pravidla pro danou i.e. tak, aby odpovídala filozofii firmy.

Hodinky z otevřené série se začnou bez dalšího označení číslovat ve formátu No. 021 a výše. Jejich cena už bude spadat do rámce oficiální cenové politiky malosériové a kusové výroby.

Cena hodinek z i.e. bude v závislosti na počtu závazných objednávek a strategické důležitosti pro rozvoj kolekce Prokop & Brož nižší.

Nižší cena je pro zákazníky odměnou za:

  • podíl na tvůrčím procesu vývoje
  • odvahu přijmout určitou míru rizika, která je vždy spojena s objednávkou produktu, který se teprve začne vyrábět
  • pasivní, případně i aktivní pomoc s prezentací konkrétních hodinek

Pojem INICIALIZAČNÍ SÉRIE by měl do jisté míry omezit inflaci pojmu LIMITOVANÁ SÉRIE. Důvodem je, férovější vymezení pojmů. Cílem marketingového snažení by mělo být zachování exkluzivity L.E. a otevření možnosti pro regulérní pokračování obchodních aktivit s daným modelem.


Co přinesou i.e. zákazníkům?

Exkluzivitu, která se ve svém důsledku moc neliší od klasických limitovaných sérií, protože počet kusů ve zřetelně označené i.e. bude skutečně limitován a zároveň bude přístup k těmto kusům omezen pouze na členy klubu kmotrů, případně čekatele na členství (pouze v případě, kdy byli s vědomím výrobce a ostatních členů přizváni k realizaci projektu nebo sami projekt iniciovali).

Zábavu a relaxaci – celý systém je postaven tak, aby dokázal přeměnit akt koupě v proces, který přinese zákazníkům možnost podílet se na tvorbě, radost, zábavu, odreagování, očekávání, ale i hrdost a  důstojnost.

Výrazné cenové zvýhodnění oproti ostatním zákazníkům, které samo o sobě zvýší hodnotu vstupní investice, protože oficiální cena volně dostupných kusů bude již od počátku minimálně o 20% vyšší, než cena kusů z i.e.

Celkové zvýšení sběratelské hodnoty takovýchto hodinek.

Rychlejší a širší přístup k informacím o plánovaných projektech firmy.

Rozložení nákladů na vývoj, které umožní prožít zážitky, jaké mají zadavatelé unikátních solitérů, i lidem, kteří si nemohou dovolit takovou exkluzivitu finančně utáhnout.

Bezplatnou individualizaci jménem a příjmením.

Možnost dodatečných úprav, zhodnocujících hodinky.


Co přinesou i.e. firmě Prokop & Brož?


Dlouhodobé udržení zájmu a loajality stálých zákazníků, fandů a sběratelů.

Motivaci současných zákazníků ke koupi dalších hodinek.

Motivaci k rychlejší realizaci nákupního úmyslu z titulu omezené nabídky hodinek v i.e.

Nižší finanční náklady na realizaci takového obchodního případu.

Efektivnější prezentaci nových modelů veřejnosti. Samovolné a dobrovolné marketingové a PR působení majitelů hodinek z i.e., ve kterých díky přísným podmínkám členství firma Prokop & Brož získá kvalifikované ambasadory.

Zaangažování majitelů hodinek z i.e. na budoucím komerčním úspěchu daného modelu, protože čím bude model populárnější, tím více poroste sběratelská hodnota kousků z i.e. – prvních kousků – kousků, které patří jejich spolutvůrcům.

Rychlejší amortizaci nákladů na vývoj nového modelu.

Cenová diference bude motivovat sběratelské úmysly členů.

Inicializační série mohou mít různý počet kusů, ale doporučuje se držet počtů 10, 20, nebo 50ks.

Top button