Předchozí fotka
Další fotka

Inovační projekt

„V roce 2021 získala firma Prokop & Brož s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 4. výzvu Pražský voucher na inovační projekty“ (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605).

Podpora byla mířena na účast firmy Prokop & Brož s.r.o. na projektu:

„Návrh a prototypová implementace inovativního specializovaného informačního systému pro řízení zakázkové výroby“

v Praze, za účelem vytvoření funkční prototypové implementace specializovaného informačního systému pro řízení specifické zakázkové výroby luxusních náramkových hodinek. Výstupem je „Funkční prototypová implementace specializovaného informačního systému pro řízení specifické zakázkové výroby luxusních náramkových hodinek“.

Projekt: „Návrh a prototypová implementace inovativního specializovaného informačního systému pro řízení zakázkové výroby“ je spolufinancován Evropskou unií.“

Office and workshop

Top button