Předchozí fotka
Další fotka

Nové logo

Pozornější si již všimli, že jsme v záhlaví vyměnili původní logo za nové, ale málokdo asi tuší, proč jsme k tomuto kroku přistoupili. Logo použité na hodinkách z limitované série František Kupka Salon d'Automne Paris je totiž použitelné pouze pro číselníky, vyráběné naší unikátní technologií. Ta se ovšem nebude hodit pro všechny typy designů našich hodinek. Ke sportovnějším modelům už by se tato technologie, ani klasicky vyznívající logo vysloveně nehodily. Navíc, jemné patky dosavadního loga bylo velmi obtížné frézovat na drobnější díly hodinek, jako jsou sponky řemínků. Logu také chyběl odpovídající znak, který by byl použit například na korunkách a řemíncích.

Návrh nového loga jsme svěřili Jiřímu Karáskovi, autorovi našeho webu. Ten vytvořil logotyp, který pracuje s graficky neutrálním bezpatkovým fontem, osvěženým zajímavým nápadem s rozrotovanými písmeny "O". Potřebnou dynamiku těmto písmenům dává vynechaná desetiminutová výseč, která je pokaždé v jiné pozici. První "O" ve jméně Prokop má výseč orientovanou do časového úseku, kdy se Jan Prokop narodil. Druhé "O" má výseč orientovanou do času, kdy byla podepsaná společenská smlouva mezi oběma zakladateli a spoluvlastníky a třetí "O" indikuje přibližný čas narození Martina Brože. Navíc úhel natočení výseče odpovídá rytmice "co písmeno/mezera to pootočení výseče o 5 minut (1 hodinu).


Graficky čisté řešení na rozhraní konzervativní jednoduchosti a moderně dynamického střihu řeší většinu našich požadavků na logotyp a zároveň odpovídá i firemní filozofii, která ctí klasiku, ale přichází i s neotřelými designérsko-technologickými nápady. Touto kreativitou se firma snaží přispět svým dílem k rozvoji moderní hodinařiny.

Logotyp má také formu značky. Tu tvoří kompozice třech písmen "O", a to v lineárním řazení (horizontální i vertikální) nebo v trojúhelníkové kompozici. Ta se bude používat na korunkách a řemíncích, zatímco lineární řazení bude používáno na vizitkách, sponkách řemínků, případně i jiných místech. Zajímavostí je, že logomanuál u značky nediktuje jednoznačnou - statickou pozici jednotlivých výsečí, jako je tomu v  textovém logotypu. Výseče ve značce tak mohou být natočené pokaždé jinak, což by mělo umocnit podvědomé vnímání, že je značka v neustálém pohybu.

Věříme, že se podařilo najít dlouhodobě funkční a esteticky zdařilé řešení, které zároveň osloví i většinu naší klientely. Na Vaše názory se těšíme.

Top button